Hvordan er Genetisk testing gjort?

June 3

Grunnleggende

Genetisk testing bruker en prøve av DNA-inneholdende materiale som blod, spytt og fostervann for å søke etter variasjoner i kromosomer (hvor genene er lagret), gener og proteiner (som styrer genetisk handling). Det er mange forskjellige fremgangsmåter som brukes i genetisk testing og mange forskjellige grunner for bruk av disse.

DNA Amplification

Genetisk testing kan gjøres på svært små prøver. Imidlertid, når mer DNA er nødvendig for testing enn det som er tilgjengelig, kan det bli amplifisert (kopieres over og over) gjennom prosesser som polymerase-kjedereaksjon, som kopierer en DNA-molekylet ved å stimulere DNA-reproduksjonsprosess.

karyotypering

Forhold som Downs (trisomi) og Turner (monosomi) syndromer, som er forårsaket av arv en ekstra (Down) eller én for lite (Turner) kromosomer kan bli avslørt gjennom karyotypering, noe som skaper et bilde av kromosomene som finnes i en enkeltes somatiske (ikke-gonadal) celler. Dette er en av de enkleste former for genetisk testing som ikke molekyl studie er nødvendig.

Molecular Study

Genetisk knyttet forholdene har et standardskjema for friske, syke eller utsatte personer. Genetisk testing kan isolere ting som delesjon eller mutasjon av et gen eller protein og enten bekrefte en diagnose eller signal til en risiko for å utvikle en tilstand. For eksempel kan en genetisk screening test varsle en utsatte enkelte om han vil utvikle Huntingtons chorea år eller tiår før symptomene utvikler.

Hvorfor Genetisk testing er gjort

Genetisk testing kan gjøres for å bestemme helsen til et foster eller nyfødt, tilstedeværelse eller risiko for en genetisk koblet tilstand, om en person er en bærer for en tilstand og avstamning, samt for kriminalitets scene etterforskning.