Viktige suksessfaktorer for Clinical Trial Ledelse

December 23

Viktige suksessfaktorer for Clinical Trial Ledelse


Kliniske studier er ofte definert som protokollspesifikke helseundersøkelser av mennesker. Folk velger å delta i disse studiene som en måte å aktivt styre sin egen helse, skaffe tilgang til nye behandlinger og bidra til medisinsk forskning. For å være vellykket, krever imidlertid oppmerksomme på selv små detaljer klinisk studie ledelse.

Mellommenneskelige menneskelige~~POS=HEADCOMP relasjoner

Studiet av et nytt legemiddel eller medisinsk utstyr involverer tusenvis av mennesker. Dette omfatter farmasøytiske representanter, kliniske teknikere og prøve deltagerne som samhandler med hverandre på flere nivåer. Når relasjonene er flittig utviklet, kan de involverte nyte effektiv kommunikasjon, levedyktig pasientsikkerhet og narkotika som utfører som forutsatt. Uten menneskelig samhandling, men kan den kollektive studien mangler respekt for menneskers sikkerhet, savner avgjørende informasjon og være kort av grundig data innspillingen.

Supply Chain Management

Ifølge Clarkston Consulting, kliniske studier møter ofte korte narkotika utløpsdatoer og sporadisk inklusjon av pasienter som hindrer langsiktige data. Disse faktorene også utfordre produksjonsprognoser, noe som er nødvendig for å flytte kliniske studier mot ferdigstillelse. Supply chain management er derfor et viktig virkemiddel for å opprettholde tilstrekkelig medikament forsyninger samtidig overholde regulatoriske begrensninger. Mange oppgaver utgjør hele forsyningsledelse - inkludert råvare anskaffelse, narkotika emballering og merking og distribusjon til kliniske språk studier. For å administrere disse aktivitetene, bør studiene inkludere tilbud og etterspørsel planlegging, allokere menneskelige og tekniske ressurser og definere supply chain mål. En slik oversikt kan hjelpe studier raskt og effektivt levere nye produkter til markedet.

pasient Rekruttering

Farmasøytiske selskaper trenger rutinemessig markedsføring teknikker som fremmer godkjente legemidler og formidle viktigheten av kliniske studier studier. Sistnevnte er nødvendig for å finne deltakere til å forplikte seg til en studie gjennom ferdigstillelse, og dermed spare bedriften tid og penger. Tilstrekkelig rekruttering også sikre deltaker oppbevaring behov blir møtt, data er kvalitative og målene i den kliniske studien sponsor er oppfylt.

Klinisk Site resultater

Ifølge Kliniske Site Services, har mer enn 85 prosent av alle kliniske studier ikke oppfyller sine prosjekterte innmelding tidslinjer. Dette oppleves som et problem med studiested ytelse fremfor rekruttering av pasienter, nemlig fordi innmelding planer ikke blir riktig utført. For å bekjempe den situasjonen, kan verktøy som lege-til-pasientbrev og i-kontoret bannere fremme kliniker bevissthet, øke frekvensen av studiet søkeren screening og redusere innmelding tidslinjer. Til syvende og sist, slike ytelsesfaktorer minimere kostnader og bidra til gyldigheten av studien resultater.

trial Monitoring

I løpet av en studie, må rutiner være på plass slik at rettssaken er ofte og objektivt overvåkes. Trial overvåking sikrer menneskeforsøkspersonene blir behandlet rettferdig, studiet er trygt gjennomført og rapportert data er nøyaktige og etterprøvbare. Uten disse elementene, kan verdien av et medikament bli avvist eller sponsor kan miste troverdighet i markedet. Et motiv trivsel kan også bli svekket, spesielt når en bivirkning ikke blir rapportert. Derfor er det viktig at alle data skal lastes fullt og helt inn i databasen, forsøkspersonene møter inklusjonskriterier og prosedyrer blir utført i rekkefølge.