Helse, miljø og velferd på en byggeplass

December 8

Byggeplasser er ofte svært farlige steder. Bygningsarbeidere og ledelse må arbeide for å sikre at helse, sikkerhet og velferd for alle som er involvert er ikke i fare.

Egenskaper

Alle sikkerhets aktiviteter som foregår på en byggeplass bør ha som mål å forebygge ulykker og dårlig helse. Bygging ledere bør arbeide for å hindre at selv de ulykker som ikke fører til skade.

Safety Management

Sikkerhetsstyring har tre hovedmål når det kommer til byggeplasser, ifølge International Labor Organization. Miljøet skal være trygt, jobben må være trygg, og arbeiderne må være sikkerhetsbevisste.

Safety Plan

Bygging ledere må komme opp med en plan som er kjent og respektert av alle arbeiderne på området. En god sikkerhetsplan tildeler bestemte oppgaver til bestemte personer, og også er kjent av alle arbeidstakere uansett hvor ubetydelig deres rolle er.

formann

Formannen, eller veileder, av et byggeprosjekt spiller en avgjørende rolle i helse, sikkerhet og velferd for en byggeplass. En arbeidsleder må sørge for at arbeidsforholdene er trygge, er sikkerhet jevnlig inspisert, er arbeidere tilstrekkelig opplæring i sikkerhet, og at nødvendig verneutstyr er gitt.

arbeidere

Arbeidere bør delta i det som er kjent som en "verktøykasse briefing", som er en 10 til 15 minutters møte hvor formannen går over sikkerhetsplanen og sørger for at arbeiderne spille en aktiv rolle i å sikre sikkerheten.