Hvordan arbeide med autistiske barn under seks år

May 16

Hvordan arbeide med autistiske barn under seks år


Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Mennesker med autisme har vansker med sosial interaksjon samt problemer med kommunikasjonen. Autisme varierer i alvorlighetsgrad. Mild autisme kan vise de minimale tegn på en lærevansker, mens folk med alvorlig autisme kan ha ekstremt repeterende, selvskadende og aggressiv atferd. Arbeide med barn med autisme kan være utfordrende. Disse barna ofte engasjere seg i alle de karakteristiske atferd av autisme og krever læring modifikasjoner.

Bruksanvisning

1 Bruk visuelle hjelpemidler og individuelle interesser å motivere læring og holde barnets oppmerksomhet. Autistiske barn er visuelle tenkere og elever. Visuelle hjelpemidler kan hjelpe autistiske barn lære tall, ord og retninger, noe som er vanskelig for mennesker med autisme.

2 Bruk direkte kommunikasjon og oppmuntre menneskelig samhandling. Vær forsiktig så du ikke flere ord enn nødvendig, og hold deg til enkle forklaringer og instruksjoner, gjenta dem så ofte som nødvendig. Autistiske barn ofte finne verbale signaler spesielt utfordrende. Bruk visuelle representasjoner ved å gi instruksjoner.

Det er viktig at små barn oppfordres til å samhandle med andre. Oppmuntre spill og aktiviteter som inkluderer samhandling. Dette kan bare involvere kommentere hva studenten gjør mens hun gjør det. Til å begynne engasjere en ung autistisk barn, prøv forsiktig å kopiere hans lyder og handlinger for å skape et samspill. Dette kan fungere spesielt med en nonverbal autistisk barn, som ennå ikke har utviklet språkferdigheter. Noen mennesker med autisme har en vanskelig tid behandling og integrere visuell og verbal informasjon, og hindre dem fra å utvikle muntlige språkferdigheter. For disse barna, arbeide med bilder eller tegnspråk når communicating.To oppmuntre språkferdigheter hos små barn, bruke spill som involverer toveis interaksjoner, som for eksempel å rulle en ball til hverandre.

3 Forstå triggere for voldelige og selvskadende atferd. En viktig årsak til disse problemene for autistiske barn er sensoriske følelser. For eksempel kan visse typer lys, lyd eller berøring være veldig oppskakende for autistiske barn og kan forårsake fysisk maling og ubehag. Voldelige og selvskadende atferd, for eksempel skjorte biting, hår trekke og annen type utagering, kan være en reaksjon på overstimulering. Aktiviteter som shirt biting kan være et forsøk på å selvberolige. Tilby et alternativ til disse aggressive aktiviteter som vil hjelpe barnet å berolige seg selv. For eksempel, hvis biting er et problem, gi henne et akseptabelt alternativ, for eksempel en tannbørste eller tygge ring. Dette vil bidra til å roe henne uten at hun eller noen andre skader.

Også holde styr på hvilke typer lyder og visuelle stimuli som kan rokke barnet og prøve å minimalisere disse. Som en generell regel, hvis du arbeider med et barn som er over- eller underaroused av en bestemt aktivitet eller miljømessige stimuli, tilby henne motsatt erfaring: en stimulerende aktivitet bør gis til et barn som er lei og en mindre stimulerende en til et barn som er altfor begeistret.

4 Autistiske barn ofte blir fiksert på ett område eller utvikle en bestemt talent. Bruk denne interessen. For eksempel, hvis barnet er interessert i bugs, innlemme bugs i telle spill og ordgjenkjenning. Tar et barn å finne bugs utenfor kan også være en måte å hjelpe barnet å lære om den taktile verden, spesielt hvis han har problemer med sansestimulering.

Hint

  • Vær tålmodig. Arbeide med autistiske barn kan være givende, men kan ofte være frustrerende også. Husk å ta pauser og få hjelp og veiledning når du trenger det.
  • Noen ganger små barn med autisme vil ikke være i stand til å håndtere frustrasjon. Lær måter å de-eskalere aggressiv atferd. Prøv å omdirigere barnet til en ny aktivitet, helst noe hun finner beroligende, og belønne henne når hun er i stand til å roe seg ned.