Hvordan få tilgang My Medical BIC-kort

March 28

Hvordan få tilgang My Medical BIC-kort


En mottaker ID-kort er tilgjengelig for deg fra din California fylke Welfare Department. BIC-kortet er en del av Medi-Cal programmet i California, som er et statlig assistanse program for de som ikke har råd til helsetjenester. Din BIC kortet er likt andre helsetrygdkort og fungerer mye på samme måte. Når du søker, og er godkjent for Medi-Cal tjenester, får du et BIC-kort, som er sendt til deg. For å få tilgang til BIC kort hvis den er mistet eller stjålet, må du ta kontakt med Medi-Cal saksbehandler.

Bruksanvisning

1 Få tilgang til en ny medisinsk BIC-kortet ved å kontakte din velferd saksbehandler på ditt lokale velferd avdeling.

2 Be din nye kortet fra din saksbehandler ved å oppgi navn og personnummer og be om et nytt kort. Din saksbehandler vil be om et nytt kort blir sendt til deg.

3 Call (209) 558-2777 for å be om et nytt kort. Oppgi navn og personnummer for å bekrefte identiteten din og be om et nytt kort. En vil bli sendt til deg umiddelbart.

Hint

  • Din legekontoret kan få tilgang til BIC fordelene ved å kjøre BIC nummer gjennom sine forsikringssystemer for å se hva slags tjenester er dekket, hvor mye du må betale av egen lomme, og om du er kvalifisert for legens tjenester.