Feil i Storage Units

June 8

En ansvarlig lagringsanlegg skal ha en effektiv skadedyrbekjempelse program som inkluderer beskyttelse mot insekter som kan skade din eiendom. Skadedyrkontroll består vanligvis av agn bokser, elektriske zappers, sprøyting og regelmessige inspeksjoner.

Bait Boxes

Lageret skal ha agn bokser både innenfor og utenfor enhetene, og det bør detalj plasseringen av disse boksene for kundene.

sprøyting

Det bør være regelmessig sprøyting av lagringsenheter og etterforskning av eventuelle angrep for å holde insekter fra å komme inn og multiplisere.

Lighting

Det bør ikke være noe lys skinner på innganger og utganger for å trekke insekter. Vegetasjon skal ikke vokse opp mot lagerbygninger.

Mat

Ikke legg maten i lagringsenheten. Oppbevaringsmuligheter annet enn mat varehus har ikke spesialisert skadedyrkontroll for å beskytte mat.

Klimakontroll

Klima-kontrollerte lagring, selv om dyrere, ikke garanterer beskyttelse mot insekter. Stabil temperatur og luftfuktighet alene ikke tilstrekkelig hindre insekter fra å komme inn lagringsenhet.