Læreplan for en Home Health Aide

April 26

Læreplan for en Home Health Aide


Hjem helse hjelpere blir ofte sertifisert hjelpepleiere, men i de fleste stater har de ikke trenger å være sertifisert med mindre de får refusjon for sine tjenester fra Medicaid eller Medicare. De gir helsetjenester til pasienter i eget hjem, og hjelper med ting som personlig hygiene, bevegelse og og måltider. De kan også utføre lette rengjøringstjenester.

Lengde på Program

For å bli en sertifisert pleie assistent, føderale forskrifter krever et treningsprogram som er minst 75 timer. Noen skoler tilbyr lengre programmer. Hvis hjem helse hjelpere får on-the-job training fra arbeidsgivere, kan lengden på treningen bli kortere.

emner som dekkes

Hjem helse hjelpere trenger å studere de samme fagene sertifisert sykepleier assistenter studien, som for eksempel grunnleggende anatomi og fysiologi, den normale aldringsprosessen, grunnleggende ernæring, kroppen mekanikk og etikk. De lærer å overvåke vitale tegn, hjelpe pasienter med personlig pleie, overføre pasienter fra seng til rullestol og trygt hjelpe pasienter med ambulation. De lærer også å dokumentere den omsorg de gir i pasientenes poster.

Klinisk Arbeidserfaring

Læreplanen omfatter vanligvis noen klinisk praksis. Hjem helse hjelpere øve omsorg for reelle pasienter under tilsyn av registrerte sykepleiere, sertifiserte hjelpepleiere eller erfarne hjem helse hjelpere.