Er Procion MX fargestoffer miljømessig forsvarlig?

October 14

Når du bruker noen kjemiske, er det viktig å ta de nødvendige sikkerhetstiltak for å hindre eksponering for deg selv og unngå skadelige utslipp til miljøet. Selv Procion MX fargestoffer regnes som trygge, er det fortsatt generelle forholdsregler som må følges.

Funksjon

Procion MX fargestoffer brukes til å farge fibermaterialer som bomull og sisal. Disse fargestoffer er rost for sin brukervennlighet, lang holdbarhet og levende farger.

Personlig sikkerhet

Procion MX fargestoffer regnes som trygge for menneskelig bruk. Ifølge Fibrecrafts, "Det finnes ingen har saklig bevis for en årsakssammenheng mellom eksponering for Procion MX fargestoffer og eventuelle kroniske eller alvorlige sykdommer." Imidlertid bør fornuftige forholdsregler tas, for eksempel på seg en støvmaske når du bruker pulver og iført vernebriller for å unngå å få produktet i øynene.

Verne

En annen bekymring med å bruke fargestoffer og kjemikalier er deres innvirkning på miljøet. Det er brukerens ansvar å avhende dye løsninger i henhold til etiketten og miljølover. Fibrecrafts fastslår at Procion MX-fargestoffer ikke har en negativ effekt på miljøet "når de anvendes i de mengder som er anbefalt i litteraturen." Vanligvis er disse fargestoffer kan bli utvannet og trygt helles i fylkeskloakksystemer. Se i produktetikett og HMS-datablad for mer detaljert informasjon disposisjon.