Alzheimers demensomsorgen Resident Rettigheter

April 17

Alzheimers demensomsorgen Resident Rettigheter


Alzheimers er en degenerativ sykdom som kan ofte gjøre sitt offer ute av stand til å kommunisere effektivt, hvis i det hele tatt. På grunn av dette sikkerhetsproblemet, er det viktig å vurdere rettighetene som gis til en person som lider av Alzheimers i institusjon. Alzheimers Association har publisert bosatt rettigheter pamflett som løser disse bekymringene.

Resident Deltakelse

Fremfor alt er bosatt lovlig rett til en grunnleggende deltakelse i hans eller hennes behandling og omsorg. Dette betyr at beboeren kan ha tilgang til alle relevante opplysninger om hans omsorg og kan gi uttrykk for bekymring eller foreta valg basert på den informasjonen som gis.

Verdighet og respekt

Beboeren har rett til samme gjensidig respekt og pasient konfidensialitet som gis til en person på institusjon. Resident klager må tas på alvor og adressert tilsvarende. Hvis beboeren er misfornøyd med sin nåværende levende anlegget, er det innenfor sine rettigheter til å overføre til en annen.

Trygghet og sikkerhet

Beboeren har rett til å leve i en trygg, sikker, ikke-truende anlegget. Personlige eiendeler og andre elementer besatt av beboeren må beskyttes av bolig omsorg anlegget.