Retningslinjer og prosedyrer for Drug Definity

June 3

Retningslinjer og prosedyrer for Drug Definity


Definity, varenavn for perflutern lipid microsphere, brukes intravenøst ​​for personer med koronarsykdom i løpet av ekko-kardiografens prosedyrer. Definity er referert til som en mikroboble kontrastmiddel. Fordi alvorlige reaksjoner, inkludert dødsfall, har resultert fra administrasjonen av Definity, strenge retningslinjer og prosedyrer regulerer bruken.

Dosering og administrasjon

En Vialmix er nødvendig for utarbeidelse av Definity. Den Definity hetteglass bør ha romtemperatur før administrering. Aktiver ved å riste flasken for en full 45 sekunder i Vialmix. . En mindre mengde av tiden vil ikke ordentlig aktivere stoffet. Definity kan administreres via enten infusjon eller en intravenøs bolus. Ikke bruk mer enn to store piller eller en intravenøs infusjon. Etter å ha blitt blandet, kan det aktiverte Definity brukes opp til 12 timer, men hvis den ikke brukes innen 5 minutter etter blanding, 10 sekunder av hånd-blanding er nødvendig for å resuspendere mikrokulene.

overvåkningsprosedyrer

Ifølge Food and Drug Administration (FDA), bør alle pasienter som oser av Definity overvåkes i minst 30 minutter. Ifølge FDA, de fleste alvorlige reaksjoner og dødsfall forekommer innenfor denne tidsrammen. Resuscitation utstyr og fagpersonell, må være tilgjengelig til enhver tid under infusjon.

Kontra

Definity bør ikke gis ved intraarteriell injeksjon. Pasienter med toveisforbigående eller høyre til venstre hjerte shunter bør ikke få Definity. Enhver pasient tidligere som viser følsomhet for perflutern bør ikke ha stoffet. Slik overfølsomhet kan føre til hjertestans, bevisstløshet, pustevansker, hypotensjon eller atrieflimmer. Alvorlige hjertereaksjoner, inkludert dødsfall, har forekommet hos overfølsomme pasienter som fikk perflutern. Andre utelukkelser inkludere kvinner i fertil alder og hjertetransplanterte pasienter.