Basal ganglia & Injury

February 22

Basalgangliene er dype strukturer i hjernen som styrer flere viktige kroppsfunksjoner, herunder initiering og kontroll av dagligdagse bevegelser. Skader i basalgangliene har en rekke felles effekter.

Faktaene

Basalgangliene består av tre sammenkoblede strukturer i hjernen: nucleus caudatus, putamen og globus pallidus, bemerker University of Idaho. Putamen og nucleus caudatus tilhører en større struktur kalt corpus striatum, mens globus pallidus og putamen blir noen ganger referert til som linserasteret kjernen.

årsaker

Det amerikanske National Library of Medicine siterer mulige årsaker til basalgangliene skade som inkluderer infeksjon, hodeskade, svulster, slag, overdose, multippel sklerose, leversykdom og medisiner bivirkninger.

Brain Disorders

Visse hjernen lidelser kan også utløse eller involvere basalgangliene skade, påpeker det amerikanske National Library of Medicine. Eksempler inkluderer Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Wilsons sykdom, dystoni og progressiv supranukleær lammelse.

effekter

I tillegg til bevegelse og holdningsproblemer, kan basal ganglia skader forårsaker problemer med tale kontroll, samt tankeprosesser inkludert minne, ifølge US National Library of Medicine.

betraktninger

Det amerikanske National Library of Medicine bemerker at noen basal ganglia skader produsere midlertidig skade, mens andre kan kreve permanent pågående behandling.