Effekter av bryst stråling på hjertet

August 30

Brystkreft er en av de mest vanlige typer av kreft hos kvinner. Det er preget av en klump i brystet. Det kan bli behandlet ved å fjerne klump eller en eller begge av brystene og deretter ved hjelp av stråling for å drepe eventuelle gjenværende kreftceller. Dette kan føre til risiko for hjerte.

Brystkreft

Ifølge Radiologi Info nettside, ble anslagsvis 240.000 amerikanske kvinner diagnostisert med brystkreft i 2008. De fleste diagnostisert med kreft velger å beholde sine bryster, hvis det er mulig.

Stråling

Ved hjelp av stråling reduserer risikoen for kreft tilbake etter den blir fjernet kirurgisk. Dette gjør at flere kvinner til å velge å ikke ha sine bryster fjernet.

Risiko for hjertet

Stråling til brystene har nå hjertet i tillegg, spesielt når den brukes til venstre bryst. I en University of Michigan studie av kvinner som hadde stråling gjort på sin venstre bryst ca 12 år tidligere, 59 prosent utviklet hjertefeil.

Økt risikofaktorer

Ifølge Radiologi Info, er det ikke kjent om kvinner som røyker eller har pre-eksisterende hjertesykdommer kan bli mer påvirket av stråling til hjertet, men det er sannsynlig at effektene er små.

Forebygging

Ifølge Dr. Candace R. Correa, som gjorde studien ved Michigan, fordelene av stråling oppveier risikoen. Du må fortsatt opprettholde en livsstil gunstig for hjertet og få regelmessige kontroller på hjertet.