Canadian Standards for Psychiatric Mental Health Nursing

December 15

Canadian Standards for Psychiatric Mental Health Nursing


Psykiatrisk sykepleie er en gren av den sykepleiefaget serverer enkeltpersoner, familier og grupper som har psykiske, fysiske og utviklingsmessige helsebehov. Publisert av de registrerte Psykiatriske sykepleiere i Canada (RPNC), en nasjonal regulerings organisasjon, Vær Varsom-plakaten og standarder psykiatrisk sykepleie praksis regulerer alle psykiatriske sykepleiere i Canada.

Regulering

Psykiatrisk sykepleie er et regulert yrke i Alberta, Manitoba, British Columbia, Saskatchewan og Yukon. Hver av disse provinsene har sin egen tilsynsorgan som fungerer under paraplyen av den nasjonale RPNC.

behavioral Retningslinjer

Retningslinjene er et sett med retningslinjer som detaljer akseptable sett av atferd for psykiatriske sykepleiere. Det fremmer en praksis med etiske standarder og gir et rammeverk for faglig ansvar og ansvarlighet. Koden omfatter etisk praksis, respekt for alle klienter, helse, mental helse og trivsel, og kvalitet praksis.

Evalueringskriterier

Standarder for praksis gir grunnlag for å vurdere resultatene av psykiatriske sykepleiere i fire områder: terapeutiske mellommenneskelige relasjoner, bruk av teoribasert kunnskap, faglig ansvar og yrkesetikk.