Hva er DNA-testing brukes til?

February 14

Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den genetiske byggekloss at alle livsformer er bygget på. Med bruk av DNA-testing, DNA blitt brukt til å identifisere, klassifisere og diagnostisere. De praktiske anvendelser av DNA-testing er stadig voksende, og brukes over et bredt spekter av vitenskapelige og ikke-vitenskapelige felt.

Farskap

DNA-tester blir ofte brukt til å etablere farskap i tilfeller der en mann benekter eller spørsmål som faren. Mindre vanlig, testene gitt til kvinner for å etablere fødselspermisjon.

Criminal Investigations

DNA brukes av politi og andre politimyndigheter for å matche mistenkte til bevis og til å identifisere ofrene.

Anthropology

I feltet for antropologi, er DNA-testing brukes til å opprette forbindelser mellom grupper og sivilisasjoner, og å identifisere tidsperioden et eksemplar kan ha kommet fra.

Paleontology

DNA-tester av bein og fossiler bekrefte legitimiteten av gjenstander, datoer dem og bistår i å klassifisere og navngi arter av dinosaur.

Arkeologi

Arkeologer bruker DNA oppdaterte elementer som manuskripter, keramikk og til og med jordprøver.

diagnostikk

DNA-testing er en integrert del av genetisk terapi. En vanlig bruk for DNA-testing er å teste foreldre eller fostre for genetiske forhold eller misdannelser.