Effexor Vs. Paxil for depresjon

June 14

Paxil (paroxetin) og Effexor (venlafaxine) er to antidepressiva som kan benyttes i behandlingen av depresjon. Ta kontakt med din lege for å diskutere om Paxil eller Effexor kan være aktuelle for deg.

Kjemi

Paxil er en selektiv serotonin-reopptaksinhibitor (SSRI), som fungerer ved å øke serotoninnivået i hjernen. Effexor er en serotonin-noradrenalin reopptaksinhibitor (SNRI) som fungerer ved å øke både serotonin og noradrenalin i hjernen.

glaukom

Effexor har vært knyttet til utviklingen av glaukom i noen få tilfeller. Denne bivirkningen er ikke blitt sett med bruk av Paxil.

Bivirkninger

Effexor og Paxil kan både føre til en rekke bivirkninger, inkludert seksuell dysfunksjon, tørr munn, svimmelhet, høyt blodtrykk, og gastrointestinale problemer.

Uttak

Både Paxil og Effexor er assosiert med abstinenssymptomer ved opphør av bruk, inkludert svimmelhet, søvnløshet, følelse av elektrisk støt i hele kroppen, og panikkanfall. Begge medisiner krever smalner av doser ved seponering av bruk etter lange perioder med å ta medisiner.

Andre behandlingstilbud

Andre behandling, inkludert behandling, bør vurderes ved behandling av depresjon. Terapi kan hjelpe med utvikling av ferdigheter for å håndtere depressive symptomer.