Hva er en gassavfallsforbrenningsanlegg?

November 4

Ifølge Environmental Council of the United Kingdom, er forbrenning kontrollert forbrenning av avfall for å ødelegge det eller forvandle det til mindre farlige, mindre klumpete og mer kontrollerbare bestanddeler. Forbrenning benyttes til å disponere over et bredt spekter av avfallsstrømmer, inkludert gassformig avfall. En gassavfallsforbrenningsanlegg er laget for å håndtere disponering av farlig gass avfall, mens samsvar med moderne forurensning kontrolltiltak.

Introduksjon

En avfallsforbrenningsanlegg er i utgangspunktet en miljøvennlig, høyteknologisk "ovn" som brukes til å konvertere medisinsk, farlig og ikke-resirkulerbart avfall til maksimum mengder energi, mens produsere minst mulig rester. Typiske moderne forbrenningsanlegg har brennkammer som gir optimale forhold som tilrettelegger for høy konvertering av farlig avfall i mindre skadelige former på minimale kostnader.

typer

Typer av forbrenningsanlegg inkluderer gassavfallsforbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg, medisinske avfallsforbrenningsanlegg og industrielle avfallsforbrenningsanlegg. Den type avfallsforbrenningsanlegg og valg av forbrenningskammeret benyttet for å omdanne farlig og ikke-gjenvinnbart avfall er avhengig av egenskapene til den ikke-resirkulerbart avfall. Karakteristikken av ikke-resirkulerbart avfall, på den annen side, bestemmes av, blant annet, er nivået av klorinnhold (høyt nivå av klor er giftige), tettheten av avfallsproduktet (masse per volumenhet) og dens homogenitet (kvalitet på ensartethet i struktur og sammensetning) av den ikke-resirkulerbart avfall.

Hvordan det fungerer

Typiske gassformige forbrenningsovner bestå av ovnen (primære forbrenningskammeret), en etterbrenner (brennkammeret) og en luftforurensning styrekammer. Gassformet avfall pumpes inn i en super varm (over 1800 ° F) keramisk foret forbrenning ovn og atomisert til fine dråper. De forstøvede dråpene som injiseres i etterbrenneren der varmen (mer enn 2200 grader F) bryter ned sine kjemiske bindinger i atomer. Atomene rekombinerer med oksygen fra luften i kammeret og danner stabile forbindelser som karbondioksid og vann. Gasser og væsker som kommer ut av etterbrenneren blir avkjølt og renset i den luftforurensning styrekammeret.

fordeler

Gassformige forbrenningsovner ødelegge eller gifte farlige gasser, redusere drivstoffkostnader, eliminere lukt bekymringer, har lavt plassbehov og krever minimum drift oppmerksomhet. Ifølge Tornado Forbrennings Technologies, et design og produksjon selskap basert i Alberta, Canada, er det gassholdige avfallsforbrenningsanlegg som holder opp til 99,9 prosent effektivitet til enhver tid uavhengig av ytre værforhold.

applikasjoner

Gassformige avfallsforbrenningsanlegg er utformet for å oksidere de farlige gasser, inkludert hydrokarbon og svovel, inn i mer stabile gasser. De har funnet anvendelse i mange bransjer, inkludert olje- og gassindustrien. I olje- og gassindustrien, selskaper som møter farlige gasser og gjør bruk av gass avfallsforbrenningsanlegg omfatter de som produserer biogass fra organiske produkter som dyr ekskrementer.