Opplæring Metoder for mattrygghet

June 30

Opplæring Metoder for mattrygghet


Mat er et grunnleggende behov i livet, men det kan også gjøre oss syke. Matsmitte later de som konsumerer produktet utsatt for sykdom som strekker seg fra en mild magesmerter til en matbåren sykdom som kan være dødelig. Matsikkerhet er viktig for alle å lære, og flere metoder for opplæring er tilgjengelig for serverings profesjonelle så vel som vanlige folk. Barn kan også dra nytte av mat sikkerhetsopplæring. Matsikkerhet kan sikres med noen grunnleggende risikostyring ferdigheter.

ServSafeTraining

ServSafe er ledende innen mat sikkerhetsopplæring. Mange større food service organisasjoner har ServSafe autorisert instruktører i huset for å sertifisere sine ansatte. Hvem som helst kan bli ServSafe sertifisert ved å ta online kurs og et proctored eksamen. Kursene er state-spesifikke for å sikre samsvar med lokal mat-håndtering forskrifter. ServSafe honorar er ofte dekket av arbeidsgiver. Et sertifikat er utstedt ved kursavslutning. ServeSafe Sertifiseringen gjelder for fem år. All nødvendig informasjon for å komme i gang er tilgjengelig på ServSafe nettstedet.

HACCP Training

HACCP står for fareanalyse på kritiske kontrollpunkter. HACCP er et system på plass for å kontrollere mattrygghet langs hele "gården tabell kontinuum" ved å overvåke kritiske kontrollpunkter, eller poeng i dette kontinuum der matsikkerhet kan være kompromittert. Denne treningen er en dyptgående og grundig titt på mattrygghet langs hele forsyningslinjen. HACCP opplæring tilbys av mange høgskoler og området samarbeids utvidelser, samt online. Gjennomføring av trening gir deltakerne en helhetlig forståelse av mattrygghet, samt 10,5 enheter av videreutdanning kreditt med American Culinary Federation for utdannede kokker.

Food Safety Training for Home

Mattrygghet i hjemmet er også viktig. Det er flere måter å lære trygg mat håndtering praksis hjemme. Det amerikanske Department of Agriculture gir mattrygghet utdanning for forbrukerne på sin hjemmeside i form av pedagogiske kampanjer, nedlastbare faktaark, podcaster og en kjøtt og fjærfe sikkerhet hotline. The Food Safety og Inspection Service har til og med en live chat tilgjengelig heter "Spør Karen", heter det FSIS virtuelle representant. En mobil app kan også lastes ned for å informere om mat minnes.

Mattrygghet for barn og tenåringer

USDA Food Safety og Inspection Service tilbyr også mange alderstilpasset mattrygghet læremidler for barn og tenåringer. Puslespill, ord søk, farge og aktivitet sider, artikler og tester blir tilbudt gratis nedlasting på hjemmesiden deres. Emner som dekkes inkluderer mattrygghet for etter skoletid snacks, Halloween mattrygghet, renslighet og smitteoverføring. Nettstedet inneholder også informasjon rettet mot matsikkerhet for studenter.