Den negative stigma av psykisk helse Behandling

September 8

Den negative stigma av psykisk helse Behandling


Psykisk sykdom rammer mennesker i alle aldre. Mentale lidelser kan være biologisk natur, eller kan være et resultat av personlig erfaring. Et sosialt stigma kan holde noen psykisk syke mennesker fra å søke behandling.

stigma

Sosialt stigma, eller fordommer, kan vises i form av direkte og sårende kommentarer til personen som lider av mental sykdom eller uutdannede og negative antagelser om deres atferd eller personlighet, ifølge Mayo Clinic.

Effekter av Stigma

Ifølge en undersøkelse publisert i Medical News Today, mer enn halvparten av voksne har bekymringer om stigmatisering av psykisk helse behandling, og 26 prosent av voksne ikke søker behandling på grunn av stigma.

Misforståelse

Andre kan se mennesker med psykiske lidelser som svake, umotivert, dypt feilaktig eller skadelig. Historien beviser dette galt. For eksempel, Abraham Lincoln, Patty Duke og Lionel Aldridge alle led av psykiske lidelser, ifølge National Alliance på psykiske lidelser.

Betydning

Sosiale stigma kan føre til lav selvfølelse for psykisk syke mennesker og kan bli en barriere for hverdags muligheter og aktiviteter, inkludert jobb og utdanning.

Forebygging

The Mayo Clinic anbefaler at personer med psykiske lidelser bekjempe sosial stigma ved å utdanne andre om roten av psykiske lidelser, som lider av dem og hvorfor.