Feilsøking pH Meters

May 7

Feilsøking pH Meters


Et pH-meter er en elektronisk verktøy som brukes til å måle alkaliteten eller surheten av en væske. En typisk pH-meter består av en elektronisk enhet som er koblet til et glass sonde, eller elektrode. PH meter er brukt i en rekke applikasjoner, inkludert vin testing og bassengvannet balansering. Den første pH-meter ble solgt i 1936 i både Danmark og USA. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av et pH-meter kan bidra til å optimalisere sin fortsatte ytelse.

Bruksanvisning

1 Sjekk ut batteriene hvis pH-meter ikke klarer å slå på. Kontroller at batteriene er satt i riktig posisjon. Hvis batteriene er riktig installert og måleren fortsatt ikke virker, erstatt batteriene.

2 Sett elektroden hvis målerens målinger drift. En slitt eller skadet elektrode vil hindre meter fra nøyaktig overvåking av alkaliske eller sure nivåer. Kontakt spesifikke meter produsenten for reservedeler.

3 Rengjør elektroden hvis måleren begynner å ta lengre tid enn vanlig å stabilisere seg. Tung bruk kan tette sonden membran med partikler. Hver modell vil ha produsentspesifikke rengjøringsmidler. For generell rengjøring for å fjerne fett og olje, skyll elektroden med et vaskemiddel og etanol løsning.