pyridoksin Struktur

April 6

pyridoksin Struktur


Pyridoksin er det kjemiske navnet for den vanligste formen for vitamin B6. Tilgjengelig fra et bredt utvalg av matvarer, er pyridoksin avgjørende for riktig fordøyelse av proteiner og hjernefunksjon. Dens struktur gjør at den kan kommunisere med over 100 forskjellige proteiner i kroppen.

funksjon Ring

Pyridoksin sin kjemiske struktur er basert på en seks-leddet ring med fem karbonatomer og ett nitrogenatom, knyttet sammen med vekslende dobbelt og enkeltbindinger (en struktur som er kjent som en "pyridin" ring). Denne ringen har flere kjemiske grupper som er knyttet til den. Det viktigste for dets biologiske aktivitet er dens to metanol (CH2OH) grupper, som gjennomgår kjemisk modifikasjon for å skape den aktive form av molekylet. Pyridoksin ring også har en hydroksylgruppe (OH) og en metyl (CH3) gruppe som er koblet til den, noe som bidrar til molekylet binder til proteiner i kroppen, men er ikke endret seg.

aktivisering

Pyridoksin er absorbert inn i blodet gjennom tynntarmen og føres til lever, hjerne og andre vev. Når den når sitt mål organ, er pyridoksin struktur forandret til sin aktive form, pyridoksal-5-fosfat. Denne transformasjonen har to deler: for det første, en av gruppene metanol blir endret til en aldehydgruppe, hvori metanolen strippet for et hydrogen og karbon-oksygen-binding er forsterket til en dobbeltbinding. Det andre trinnet er å feste en fosfatgruppe til den gjenværende metanol gruppe, også kjent som "fosforylering."

aktiviteter

Modifikasjonen til pyridoksal-5-fosfat lar pyridoksin å binde seg til, og aktiverer, mange forskjellige enzymer som deltar i over hundre forskjellige reaksjoner i hele kroppen. I leveren, pyridoksin avhengige enzymer bryter ned proteiner fra mat i komponenter som kroppen kan bruke. I hjernen, deltar fosforylert pyridoksin ved fremstilling av nevrotransmittere som sender signaler mellom nerveceller. Pyridoksin har også andre viktige funksjoner i muskler, blod og rundt kroppen.

Stabilitet

Pyridoksin er funnet i en rekke plante- og dyrebaserte matvarer, spesielt leveren, bønnespirer, soyabønner og brun ris. Pyridoksin fra planteriket er ufosforylerte og relativt stabil til lys, varme og matfag. På den annen side, pyridoksin fra animalske kilder er i fosforylert form, noe som er mye mer reaktiv og utsatt for deaktivering ved normale mat lagring og fremstillingsbetingelser. Melk lagret i glassflasker er spesielt sårbare og mistet anslagsvis 50 prosent av vitamin B6 potensiale over holdbarheten.

Overdose

Pyridoksin er vannløselige i begge sine former, men i motsetning til de fleste vannløselige vitaminer kan det være giftig i store mengder. En overdose av pyridoksin kan føre forstyrre nerve funksjon, som fører til nummenhet og bevegelsesproblemer og koordinering. Den mekanismen som dette skjer er ikke klart, men som nevnt i "Introduction to Clinical Nutrition," de fleste molekyler med en pyridinring (som pyridoksin) er nevrotoksisk på noen nivå.

Mangel

Sann pyridoksin mangel er sjelden unntatt i tilfeller av ekstrem underernæring. Kjemisk interferens med pyridoksin aktivitet i kroppen, som ved alkoholisme og hydrazin forgiftning, kan også føre til symptomer på pyridoksin-mangel, som kan genetisk sykdom. Pyridoksin deprivasjon er preget av hodepine, kramper og død.

Andre kilder til vitamin B6

Pyridoksin er ikke den eneste kilde til vitamin B6. To andre lignende molekyler kan metaboliseres til pyridoksal-5-fosfat, og er også grupperes inn i det Vitamin B6 klassifisering. En er pyridoxamine, som er nøyaktig like pyridoksin, men med en metylamin (CH2NH3) er substituert for ett av de methanoler. Den andre er pyridoksal, hvori et aldehyd (COH) har blitt byttet ut med en av de methanoler på samme måte som inntreffer etter det første trinn av pyridoksin fosforylering.