Hvordan søke for medisinsk Kvalifikasjon

February 12

Hvordan søke for medisinsk Kvalifikasjon


Helseforsikring er avgjørende for å sikre riktig medisinsk oppmerksomhet og omsorg. Søknad om medisinsk berettigelse er en grei prosess - forutsatt at du har riktig dokumentasjon for å supplere søknaden. Mens private arbeidsgivere kan automatisk gi medisinsk dekning, har hver stat sine egne versjoner og planer for regjeringen forsikring. Søke så snart som mulig for å begrense eventuelle forsinkelser i å ha tilgang til medisinsk behandling du trenger.

Bruksanvisning

1 Logg deg på nettet og / eller ringe eller besøke staten Department of Health Care Services. Ta kontakt med en representant og informere dem med detaljer om din personlige situasjon. Spørre om medisinsk behandling programmer valgbarhet og få online eller papirsøknad for å fylle ut og fullføre.

2 Søk om Medicaid hvis du er økonomisk usikre eller har en fysisk eller psykisk funksjonshemming som forbyr deg å jobbe. Ring den føderale Medicaid kontor gjennom Department of Health and Human Services på: 1-800-Medicaid. Spør representanten om månedlige inntektsgrenser som for mottak Medicaid assistanse. I Maryland, for eksempel, en månedlig inntekt kan ikke overstige $ 350. Gi kopier av nåværende personlig identifikasjons - personnummer kort og førerkort, for eksempel - med din søknad og all nødvendig finansiell og / eller medisinsk dokumentasjon for å bekrefte din påstand. Merk hvis du har barn, og hvis de bor sammen med deg på din bolig.

3 Kontakt Social Security Administration for å søke om Medicare på: 1-800-772-1213. Fyll ut en Medicare programmet hvis du er 65 år eller eldre. Informer representant og oppmerksom på søknaden hvis du for tiden under 65 år gammel, men mottar trygdeytelser og / eller hvis du end-stage renal sykdom - da dette kan fremskynde din mulighet til å motta Medicare fordeler. Gi bevis på alder, identifikasjon og eventuelle nødvendige medisinske poster med søknaden.