Hva er akseptable radonnivåene i vann?

February 25Når boligkjøpere vurdere et nytt hus, kan de tenke på om huset har en radongass problem. Selgeren kan ha hatt huset sjekket for radongass nivåer fra steinene under huset, men sjelden gjør selgere eller kjøpere vurdere muligheten for at vannkilden for huset kan være forurenset med radon i tillegg.

Hva er Radon?

Radon er en luktfri, fargeløs gass som også skjer for å være radioaktiv. Den er skapt av nedbrytning av uran, og det er til stede i noen steiner i jordskorpen. Den største trusselen som radon utgjør for mennesker, er at det kan føre til lungekreft ved innånding over en lang tidsperiode. Dersom radongass bygger seg opp i et hus bygget over radon-utslipp steiner, kan det være helsefarlig. Men radon også er funnet i vann.

Radon i Grunnvann

Grunnvann som siver gjennom granitt stein eller granitt sand kan ha oppløst radongass i den. Hvis vannkilden for huset ditt er et godt, kan vannet ha radongass i den. Når du slår på en kran, og spesielt når du tar en dusj, kan radongass i vannet blir spredt i luften, og du kan puste det inn. Mesteparten av tiden, vil det ikke være nok radon i vannet for å forårsake helseproblemer, men dersom konsentrasjonen av radon er stor nok, kan det være en årsak til bekymring.

Måle Radon i vann og luft

Radongass måles i picocuries per liter. En picocurie er en enhet av radioaktivitet. Det tar 10.000 picocuries per liter (PCI / l) for å lage en pCi / l i luften. Hvis du har 4 pCi / l radongass i luften, har du et problem. Du bør vurdere å dempe radon i vann eller bytte til en annen vannkilde, for eksempel overflatevann, som nesten aldri forurenset med radon.

Hvor mye er trygt?

Forskere har forskjellige meninger om hvor mye radon som bør betraktes som farlig i vann. Noen setter nivået så lavt som 5000 pCi / l, mens andre sier at det er ingen fare før den når 20,000pCi / l. Den gjennomsnittlige grunnvann i USA har bare ca 353 pCi / l, men noen forskere har sagt at grensen bør være 300 pCi / l. Den beste løsningen er nok å teste luften i hjemmet ditt. Hvis luften har radonnivåer 2 PCI / l eller mer, er det grunn til bekymring, og du bør vurdere ventilasjons ditt hjem.