Kognitiv atferdsteorier

September 12

Kognitiv atferdsteorier


Kognitiv atferdsteorier fokuserer på hvordan du tenker (kognitive) og hvordan du kan endre det tenkning (atferd). Kognitiv atferdsterapi unngår hulene i fortiden for svar på stress eller opprørt. Den prøver å gi de enkelte sinn verktøy for å hjelpe avtale med problemer i nåtiden.

typer

Aaron Beck Kognitiv terapi fokuserer på å endre en persons oppførsel ved først å endre måten han føler seg følelsesmessig. Atferdsendring vil følge, sier talsmenn for denne teorien. En annen teori som blander både kognitive og atferds er Rational Emotive Behavior Therapy. Albert Ellis utviklet teorien i 1955. Den fokuserer på kortsiktig terapi, utviklet for å hjelpe folk erstatte skadelige atferd med mer positive alternativer.

Betydning

Kognitiv atferdsteorier er allment akseptert og brukt av medisinske tjenester. I Storbritannia, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) gir råd om igangsetting kognitiv atferdsterapi for en rekke forhold, inkludert depresjon, posttraumatisk stresslidelse og angst.

fordeler

Harry Potter forfatter JK Rowling avslørte at hun hadde kognitiv atferdsterapi for å behandle alvorlig depresjon etter oppløsningen av ekteskapet. Rowling hadde ni måneders behandling som hjalp henne.