Stadier av en flom

April 20

Stadier av en flom


The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) overvåker National Weather Service, som utsteder vær advarsler for alle typer vær nødhjelp, inkludert flom. Det er fire kategorier av en flom: mindre flom, moderat flom, store flommer og rekord flom. Siden den faktiske vannstanden kan variere i forhold til landskapet funksjoner og andre faktorer, er disse kategoriene brukt for å betegne de mest betydelige flom virkninger eller annet sted innenfor rekkevidden av flomvannet.

Minor Flooding

Mindre flom oppstår når vannet når en høyde hvor en viss egenskap langs kanten av vann kan bli skadet eller i fare. For å kvalifisere som mindre flom, må det være noen fare for publikum.

moderat Flooding

Moderat flom inkluderer oversvømmelse av lavtliggende veier og strukturer. På dette stadiet, kan det være nødvendig å flytte noen folk og sine eiendeler til høyere bakken.

Major Flooding

Ved store flommer scenen, fører til at vannet omfattende oversvømmelser i de omkringliggende områdene og veier. På dette stadiet, vil det være betydelig skade på eiendom og et stort antall evakuering av både mennesker og eiendeler.

Record Flooding

Record flom oppstår når vannet stiger til et punkt som er lik eller høyere enn noen tidligere måling. På dette stadiet, store områder og veier er under vann, og det er store skader på eiendom. Det er utbredt evakuering av personer og eiendom.