Texas Health Safety Code

November 24

Texas Health Safety Code


The Texas Health and Safety koden ble innført i 2005 og er en omfattende ressurs som dekker statlige lover om helse og sikkerhet. Teksten i koden finner du på Texas Grunnloven og vedtekter nettside.

Dato

The Texas Health and Safety Code ble vedtatt i 2005. Det ble gjort med virkning fra 1. september, 2005.

Offentlig administrerte områder som omfattes

Helse og sikkerhet Kode dekker slike områder som organisering og krefter Texas Department of Health, generell helse og helsetjenester bestemmelsen, myndighet og oppgaver til lokale myndigheter om folkehelsespørsmål, kloakkrensing, blodbanker, organdonasjon, ubemidlede helsetjenester og behandling og hjem og samfunn støttetjenester.

Privateid bedrift

Helse og sikkerhet Kode dekker også privat virksomhet, for eksempel gjengi, garving fasiliteter, tatovering studioer, food service restauranter, giftige kjemiske bedrifter, frossen mat produsenter, Dyrevern, brannforskrifter, kirkegårder, skateparker, narkotika og alkohol Rehab leverandører, visse narkotika produsenter og statlige skoler.