Advair Farer

October 10

Advair Diskus er merkenavnet for en inhalert medisiner foreskrevet for å behandle astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Advair inneholder en kombinasjon av steroidet flutikason og bronkodilaterende salmeterol. Flere bivirkninger er mulige, noe farlig.

Black Box Warning

Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) krever en svart boks advarsel på Advair merking fordi i sjeldne tilfeller, Salmeterol, som brukes i Advair, kan forverre pustevansker forbundet med astma, noe som resulterer i døden.

infeksjoner

Folk tar Advair kan være mer utsatt for infeksjoner fordi steroider senker immunitet. Disse pasientene bør unngå alle med smittsomme sykdommer som meslinger eller vannkopper. Noen pasienter har utviklet lavere luft-veisinfeksjoner, inkludert lungebetennelse, mens du bruker Advair.

Hjerte- Bekymringer

Advair kan være et stimulerende middel til hjertet, forårsaker en uregelmessig eller rask hjerterytme eller hjertebank. Advair kan også øke blodtrykket. Personer med hjertesykdom eller høyt blodtrykk kan ikke være i stand til å bruke Advair.

Øyesykdommer

Noen pasienter har rapportert utvikling av glaukom og katarakt etter lang tids bruk av inhalert flutikason, som brukes i Advair.

Bone Mineral Density

Langvarig bruk av inhalasjonssteroider som flutikason også har vært assosiert med reduksjon i beinmineraltetthet, noe som kan resultere i brudd.