OSHA Krav til AED

September 5

OSHA Krav til AED


En automatisert ekstern defibrillator eller AED, er en enhet som kan brukes til å starte en normal hjerterytme i en sak når noen opplever plutselig hjertestans. Occupational Health and Safety Administration, regjeringen byrået ansvarlig for å sikre sikkerheten på arbeidsplassen, anbefaler at bedrifter har en AED på arbeidsplassen og personell som er opplært til å bruke den.

Ingen OSHA Vedtekter

OSHA ikke har noen juridisk bindende lover som regulerer bruk eller tilstedeværelse av defibrillatorer på arbeidsplassen, men det krever at arbeidsplasser ansette folk som er opplært i førstehjelp omsorg og i HLR om arbeidsplassen er ikke i umiddelbar nærhet til et sykehus eller annen helseinstitusjon. Mens OSHA anbefaler at arbeidsplasser vurdere å kjøpe en hjertestarter som en del av deres førstehjelpsutstyr og opplæring av ansatte på deres bruk, er det ingen krav om å gjøre det.