Hvordan sette en C-Flex på en REMstar CPAP

February 11

Sleep apnea få en masse av lettelse ved bruk av en CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) maskin, som pumper luft direkte inn i luftveiene til brukeren. Det må være foreskrevet av lege. Maskiner med C-Flex teknologi selv justere for å gi mindre lufttrykket under utånding. Mange av maskinens innstillinger er forhåndsinnstilt og trenger ikke å justeres av brukeren, men du kan endre den C-Flex setting.

Bruksanvisning

1 Kontroller at maskinen er koblet til og i "på" -posisjon. Luftstrømmen bør ikke være på.

2 Trykk og hold "rampen" -knappen til du hører et pip for å justere maskinens innstillinger.

3 Trykk på "neste" eller "forrige" knappene for å justere "C-Flex" nummeret som vises på LCD-skjermen. "1" innstillingen gir den minste lufttrykket mulig. Stille "2" leverer mer, og "3" mest.

4 Avslutt innstillingen ved å trykke på "på" og "off" knappen en gang.