Biodiesel Plant Sikkerhet

April 6

Biodiesel Plant Sikkerhet


Biodiesel er laget av lipider eller oljer av organisk materiale som kjemisk reagerer med alkohol og en katalysator, slik som lut. En biodiesel anlegget er det fysiske stedet hvor dette drivstoffet er gjort. Selv om biodiesel er ikke giftig og miljøvennlig, kan farlige materialer som brukes i plantene forårsake brann eller eksplosjoner.

Emergency Handlingsplan

Biodiesel anlegg arbeidsgivere må i henhold til OSHA 1910,38, gi hver ny medarbeider med en beredskapsplan. Denne planen detaljer rømningsveier, ansvar for ansatte og utpekte trygge områder. En ansatt alarm system må også være installert, med karakteristiske signaler som tilsvarer ulike nødssituasjoner.

evakueringsplaner

Arbeidsgivere må utdanne sine ansatte om hvilke typer evakueringer som kan oppstå i et biodieselanlegg. En evakuering oppsynsmann må også bli oppnevnt for å veilede ansatte i tilfelle av en delvis eller total evakuering. Bestyreren må kunne redegjøre for oppholdssted for hver ansatt, noe som gjør at hver ansatt har blitt trygt evakuert.

Brannsikkerhet

OSHA standard brannforebygging krever kontroll av farlige, brennbare og brannfarlige materialer i tilfelle brann. Arbeidsgivere må også sørge for at de ansatte har kunnskap om kontroll enhetene på maskiner som er involvert i biodiesel-drivstoff produksjon og at periodisk testing av disse enhetene er utført for å hindre brann.