En liste over de 7 menneskelige følelser

February 20

Menneskelige følelser er et sett av nevrale prosesser uttrykt gjennom handlinger og atferd. Ansiktsuttrykk er indikatorer på emosjonell tilstand og kan visuelt skille en følelse fra en annen. En persons emosjonelle tilstand kan vurderes for psykisk sykdom, nød, depresjon eller angst. Følelser også forbedre en persons mentale og fysiske velvære.

7 Positive menneskelige følelser

Positive følelser kjøre folk til å oppsøke nytelse og komfort innenfor disse følelsene. Mennesker streber etter å maksimere eksponeringen til positive følelser gjennom aktiviteter som kan eller ikke kan være positiv. Negative aktiviteter som kan føre til en kortvarig positiv følelse inkluderer rusmisbruk eller overspising.

Ifølge Self Improve Gym, en liste over positive, også kalt glede, følelser inkluderer:

Kjærlighet
Kjønn
Håp
Tro
Sympati
optimisme
Lojalitet

7 negativt menneskelige følelser

Mennesker instinktivt prøve å unngå negative følelser. Disse følelsene er ubehagelig og føre mennesker til å oppleve følelser som føler ukontrollerbare, irrasjonell eller atferd som ellers er mot sin hensikt å behandling hverdagen og oppgaver.

Ifølge Self Improve Gym, en liste over negative, også kalt smerte, følelser inkluderer:

Frykt
hatet
Sinne
Grådighet
Sjalusi
Hevn
Overtro

7 Generelt menneskelige følelser

Følelser kan kategoriseres i en generell liste over positive og negative følelser som viser en gradvis progresjon fra negativ til positiv. Denne gradvise sekvens er en forenklet oversikt over grunnleggende følelser som mennesker opplever, men hver følelser kan omfatte en rekke sekundære følelser. Hevn eller hat, for eksempel, kan være ekstra emosjonelle tilstander innenfor kategorien "sinne".

Ifølge Kirk VandanBerghe og Sandy Breckinridge av askAlana.com, de syv menneskelige følelser inkluderer:

Frykt
Begjær
Sinne
Stolthet
Mot
Godkjennelse
Fred