Intern strålingssikkerhet

October 9

Intern strålingssikkerhet


Pasienter med kreft som kan behandles med strålebehandling, kirurgi og kjemoterapi. Strålebehandling kan administreres eksternt eller internt, men uansett, forholdsregler må tas når en pasient er gitt interne radioaktive implantater.

Room Allocation

Pasienter som skal motta interne strålings implantater er tildelt til et privat rom med eget bad. Dette gjøres for å redusere risikoen for å utsette andre pasienter, besøkende og ansatte for stråling fra pasientens implantater.

restriksjoner

Barn som er yngre enn 16 år og gravide kvinner er ikke lov til å besøke pasienter som får intern stråling implantater for å forebygge misdannelser hos fostre og celleskader i voksende barn.

Tidsramme

Medisinsk ansatte omsorg for en pasient med interne stråling implantater, samt pasientens besøkende, oppfordres til å bruke så lite tid som mulig med den enkelte. Dette er gjort for å begrense lengden av tid de er utsatt for den radioaktive implantatet.

Avstand

Jo nærmere en person er til radioaktivt materiale, desto større er sjansen hun vil bli påvirket av stråling. Følgelig er medisinsk personell og besøkende rådes til ikke å bo for nær en pasient med interne stråling implantater.

dosimeter

All medisinsk personell omsorg for en pasient med radioaktive implantater må bære et radioaktivt merke eller dosimeter på sine klær før de går inn i pasientens rom. Merket overvåker hvor mye stråling disse personene er utsatt for for å hindre overeksponering.