Carpet & Astma

January 7

Carpet & Astma


Innendørs allergener kan utløse astma. Overflater har en større konsentrasjon av allergener enn luft, og teppet er en felle for mange av de allergener som utløser astma, inkludert støvmidd, kjæledyr allergener og støv.

Støvmidd

Støvmidd er små bugs som trives i varme, fuktige miljøer. Avfallet fra støvmidd, som samler seg i enorme mengder i teppet, er allergenet.

pet allergener

Pet allergener (som finnes i kjæledyr dander, urin og spytt) bygger på lett i teppet.

Støv

Bakterier finnes i husholdning støv er mistenkt for å utløse astma, ifølge en studie publisert i "American Journal of Respiratory og Critical Care Medicine" i 2005. Husholdningenes samler seg støv lett i teppet.

sterk lukt

Sterk lukt er en trigger for noen mennesker med astma. Nytt syntetisk teppe kan avgi sterk lukt i forbindelse med formaldehyd og flyktige organiske forbindelser (VOC).

anbefalinger

The National Heart, Lung and Blood Institute anbefaler å fjerne tepper i huset, men spesielt på soverommet. Hvis du holder tepper, holde tepper ren kan redusere allergener. Dette betyr hyppig støvsuging mens iført en støvmaske, med en sentral HVAC system hvor oppsamlingsposen er utenfor huset, eller bruke en støvsuger med et HEPA filter. I tillegg tørke rene tepper i stedet for damp rense dem fordi damp rengjøring skaper et miljø som skaper støvmidd.