Hva er Ripple Effect av en uforsikret Society?

January 9

Hva er Ripple Effect av en uforsikret Society?


Anslagsvis 45 millioner amerikanere mangler helseforsikring dekning. Konsekvensene av en uforsikret befolkningen er ikke begrenset til de uforsikrede selv; snarere demonstrerer ringvirkninger at problemet rammer den forsikrede, også.

Betydning

Den uforsikrede ofte søke medisinsk hjelp i sykehusenes akuttavdelinger. Sykehus er vanligvis ikke kompensert for dette omsorg, en effekt som krusninger i hele helsevesenet.

Størrelse

A 2004 studie av Kaiser Family Foundation rapporterte at landets uforsikrede kostet samfunnet $ 125 milliard i året.

effekter

Kostnadene påvirke den forsikrede og uforsikrede alike, hovedsakelig gjennom høyere skatter for folkehelsetiltak og økte medisinske kostnader.

Egenskaper

Privat forsikret amerikanerne står overfor høyere sykehus regninger og andre medisinske kostnader for å oppveie kostnaden av omsorg for de uforsikrede.

Expert Insight

Politisk analytiker Ronald Bachman studert kostnadene for de uforsikrede i delstaten Georgia, og funnet ut at forsikrede Georgia innbyggerne betale 20 prosent mer på medisinske regninger å dekke kostnadene ved de uforsikrede.