Tegn og symptomer på Breathing Mold In-Home

October 12

Tegn og symptomer på Breathing Mold In-Home


Molds vokse i fuktige miljøer. Forhold hvor giftig muggsopp er utbredt er områder med hyppige flom. Mold er en naturlig del av forfall i friluft. Innendørs muggsporer er usynlige og de fleste er ikke skadelig.

Identifikasjon

Misfarging på vegger, tak eller gulv kan indikere mugg eller vannskader. Mold har en distinkt jordnær, stygg lukt.

fysiske reaksjoner

Personer som er utsatt for mugg vise tett nese, irriterte øyne, tungpustethet, eller hudirritasjon. Kortpustethet når personen er i nærheten av mugg-infisert område er også en vanlig reaksjon.

sårbare befolknings

Personer uten allergi kan være følsomme for mugg. Kjemoterapi pasienter, barn eller noen med et svekket immunsystem er i faresonen i hjem med mold.

kompromittert Breathing

Mugg i hjemmet kan føre til pusteproblemer hos barn som ellers er friske.

Luftfuktighet

Steder i hjemmet hvor luftfuktigheten er høy, slik som bad og kjellere, vil sannsynligvis føre til pusteproblemer på grunn av mugg.