Anbefalt Helse vedlikeholdsplan for Primary Care

September 23

Anbefalt Helse vedlikeholdsplan for Primary Care


Primær-care leger gir ofte den første medisinske kontaktpunkt for syke eller skadde personer, med akutt omsorg er unntaket. For å ivareta din helse og forebygge sykdom, anbefales det at du følger regelmessig avtaler med din primære-omsorg leverandøren.

Pediatric

Et barns primære -provider er vanligvis hans eller hennes barnelege, og barn bør se disse legene oftere enn voksne se sine PCP. For eksempel, i løpet av det første året av livet, er det anbefalt at babyer har minst sju helse og velvære besøk - enda mer hvis de faller uventet syk.

Voksen

Voksne har en tendens til å trenge færre PCP besøk enn barn eller eldre, forutsatt at de er i god helse. Minst ett besøk per år er det oppgitte antall, med mindre pasienten lider av en kronisk sykdom eller annen medisinsk tilstand.

geriatrisk

De eldre er andre bare til små barn når det kommer til antall anbefalte årlige PCP besøk. Helse-vedlikeholdsbesøk for eldre må være planlagt minst en gang hvert halvår. Færre besøk kan være mulig dersom eldre person er sett regelmessig for overvåking av en pågående medisinsk tilstand av en spesialist.