Lentivirus Transfeksjon Protocol

April 8

Lentivirus Transfeksjon Protocol


Amerikanske og europeiske forskere brukt lentiviruses i et banebrytende klinisk studie som tar sikte på herding adrenoleukodystrophy (ALD), en dødelig hjernesykdom hos unge gutter som er forårsaket av en mutert ALD genet. Den lentivirus leverte en korrekt versjon av ALD genet til to unge pasienter og i 2009, kunngjorde forskerne at de hadde stanset utviklingen av sykdommen.

lentiviruses

Lentiviruses er retrovirus, siden deres genetiske informasjon finnes i RNA i stedet for DNA. De infisere humane celler og et spesielt enzym omdanner sin RNA til DNA, som integreres i det cellulære DNA. Cellene gjenskape disse genene, som gjør flere virus som infiserer andre celler.

modifikasjoner

Forskere modifisert lentivirus. I stedet for å levere virus gener til en celle, leverer den modifiserte lentivirus et terapeutisk gen slik som ALD. De plassert genene for de virale strukturelle proteiner i plasmider, som er små biter av DNA. En separat plasmid inneholder ALD genet.

transfeksjon

Forskere produsere de modifiserte lentiviruses ved transfeksjon. De blande plasmider med salter eller lipider som gir plasmidene inn i cellene hvor de blir replikert. Cellene produserer de virale strukturelle proteiner som selv montere inn i viruspartikler, som hver inneholder en del av RNA med ALD-genet. Disse modifiserte partikler går ut av cellene i vekstmediet, hvor de blir samlet inn for bruk i genterapi forsøk.

Bruker

Virusene er et populært verktøy for å modifisere celler for forskning og industriell bruk, i tillegg til genterapi. For eksempel kan celler gjøres som uttrykker insulin for farmasøytisk produksjon eller grønt fluorescerende protein for å spore celler i migrasjonsstudier.