Hva skal unngås for en sulfa allergi

March 6

Hva skal unngås for en sulfa allergi


Sulfapreparater har vært brukt i flere tiår som en billig måte for å behandle bakterielle og soppinfeksjoner. I noen, kan de forårsake allergiske reaksjoner som kan være livstruende.

typer

Sulfanomides er den gruppen av legemidler som inneholder sulfa, som er utlevert i flere former, inkludert piller, salver, dråper og kremer.

allergiske reaksjoner

Reaksjoner på sulfa narkotika kan være alt fra enkle utslett, til livstruende Stevens-Johnson syndrom. Nyre- og leverskade er mulig, som er alvorlig lunge og blod reaksjoner.

antibiotika

Septra og Bactrim er to merkenavn for sulfa antibiotika. Sulfametoksazol eller Erytromycin-sulfisoxazol kan være på medisiner etiketten. Ikke alle sulfa narkotika har forstavelsen "sul" eller "sulfa."

Relaterte Drugs

Noen stoffer er nært beslektet til sulfa narkotika og kan føre til en sulfa allergisk reaksjon. Disse kan omfatte legemidler som brukes til behandling av Crohns sykdom, eksem og lungebetennelse, diabetes, betennelse og migrene. Noen diuretika inneholder forbindelser nært knyttet til sulfonamider.

forholdsregler

Personer som har HIV / AIDS kan være mer utsatt for allergiske reaksjoner fra sulfa narkotika. Hvis du har en sulfa allergi og er ikke sikker på om en medisin, sjekk med din lege eller apotek. Sulfa narkotika kan også samhandle med andre medisiner.