Medicare Retningslinjer for Home Care sosialt arbeid

December 19

Medicare Retningslinjer for Home Care sosialt arbeid


I 1965, den føderale regjeringen vedtatt Medicare programmet. Det ble opprettet som en helseforsikring program for personer 65 år eller eldre. Medicare Del B bidrar til å betale kostnadene for medisiner og polikliniske tjenester, herunder hjemmehjelp sosialt arbeid.

Definisjon

Medicare definerer rollen som et hjem sosialarbeider som en person som "under ledelse av en lege hjelper deg med sosiale og emosjonelle bekymringer knyttet til sykdommen." Deres rolle omfatter også knytte pasienter og pårørende med samfunnet støttetjenester.

Retningslinjer

Etaten administrerer hjem sosiale tjenester må Medicare godkjent som skal dekkes. Pasientene må også ha en diagnose som oppfyller Medicare kriterier for godkjenning av bestemte hjem helsetjenester.

legitimasjon

Sosialarbeideren som gir hjemmetjenester skal ha nødvendig statlig lisens, utdanning og sertifisering for å være kvalifisert for Medicare refusjon.

betraktninger

Medicare betaler for en prosentandel av hjem helsekostnader; spør byrået om dine out-of-pocket utgifter. Under Medicare retningslinjer, fortsetter hjem helsevesenet team for å gjøre vurderinger på pasientforløp. Når pasienten stabiliseres, må sosialarbeideren og andre hjemmesykepleien ansatte avslutte tjenester.