Er en generisk form av Singulair Tilgjengelig nå?

May 2

Merkenavn narkotika er vanligvis patentert på datoen de er utviklet, ikke når de er godkjent av FDA. Dette patent varer vanligvis 20 år.

Historie

Den Singulair 5 mg tyggetablett ble vedtatt 20. februar 1998. Singulair 4 mg tyggetablett ble vedtatt 03.03.2000.

Tilgjengelighet

Singulair vil ikke være tilgjengelig som et generisk før minst august 2012, ettersom stoffet patent ikke utløper før da. Merck eier patentet.

Funksjon

Singulair brukes til behandling av astma og allergisk rhinitt (nasal allergi). Singulair aktive ingrediensen er montelukast natrium.

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger kan være hodepine, magesmerter, halsbrann, fordøyelsesbesvær, hoste, feber, utslett og svimmelhet. Alvorlige bivirkninger kan inkludere gulsott (gulfarging av hud og øyne), elveblest, kløe, og forverring av symptomer. I sjeldne tilfeller kan Singulair utløse influensa eller vannkopper.

Alternatives

Accolate (Zafirlukast) blir ofte brukt som et alternativ narkotika til Singulair.

Advarsel

Ring legen din dersom du opplever noen alvorlige bivirkninger. Alltid snakke med legen eller apoteket om eventuelle medisinske problemer du måtte ha. Denne informasjonen er ikke ment å erstatte medisinske råd.