Subutex Fakta

November 27

Subutex Fakta


Subutex (buprenorfin) refererer til et stoff som brukes til å behandle avhengighet til opiods, som heroin og narkotika. Som i 2010, Subutex og Suboxone, et kombinasjonspreparat, representerer de eneste buprenorfin legemidler godkjent av Food and Drug Administration for behandling opiod avhengighet, ifølge US Department of Health.

Egenskaper

Buprenorfin er et opioid partiell agonist, som betyr at det er mindre kraftig enn heroin, metadon og andre fulle agonistopioider. Opioidavhengiges kan derfor ta buprenorfin i stedet for andre opioider og unngå abstinenssymptomer forbundet med å slutte opioider. Subutex gis i sublingvaltabletter.

Misbruke

Siden buprenorfin produserer mange opioideffekter som eufori, er Subutex og andre buprenorfin produkter noen ganger misbrukt. Hvis du tar Subutex, må du oppbevare tablettene på et sikkert sted og aldri dele med andre.

Bivirkninger

Subutex kan forårsake hodepine, forstoppelse, oppkast, svetting, søvnproblemer og magesmerter. Ring legen din dersom du opplever pusteproblemer, elveblest, gulsott, kløe, appetitt tap eller ekstrem tretthet.