Verktøy for Chemical Engineers

October 29

Kjemiingeniører kombinere teknikk og kjemi for å hjelpe til å lage produkter og andre materialer som er nyttige for samfunnet. Kjemiingeniører er ansvarlig for aktiviteter som forskning og design, utvikling og produksjon. Kjemiingeniører jobber i industrien og industriprosesser. De kan finnes jobbe laboratorier til pilotanlegg. Kjemiingeniører bruker ulike verktøy og virkemidler i sin evaluering og analyse.

Termiske analysatorer og kalori

Termiske analysatorer og kalorimeterne blir brukt til å analysere den spesifikke varmekapasitet for et bestemt stoff. Spesifikk varmekapasitet er beskrevet som hvor mye varme et gitt stoff kan ta når ekstrem temperatur er brukt. Kalori og termiske analyse begge har en varmekilde for å anvende en bestemt temperatur eller varme til materialet. Disse instrumentene inneholder også innretninger for måling av temperatur som kan lese den endring i temperaturen på prøven substans. Med bruk av disse innretningene kan kjemiingeniører studere egenskapene til stoffene som de endres i form eller sammensetning når de utsettes for en viss temperatur. Kjemiingeniører trenger å vite den spesifikke varmekapasitet av stoffer som metaller før godkjenne deres produksjon eller industriell bruk.

Tetthet Test Equipment

Kjemiingeniører bruk tetthet testutstyr for å analysere tettheten av stoffer. Tetthet er definert som et mål på en masse av stoffet pr volumenhet. Tettheten testutstyr har mange spesifikasjoner som prøvevolum, måleområde og trykk. Hvis tettheten av materialet ikke oppfyller de angitte standarder, vil kjemiingeniør ikke tillate at deres bruk basert på sine funn. For eksempel materialer med en høyere tetthet, for eksempel stål, er nødvendig for å bygge og konstruksjon. Stål har en høyere tetthet enn tre og brukes for tyngre applikasjoner.

Lekkasje Testing Utstyr

Lekkasjetesting utstyr brukes av kjemiingeniører til å måle lekkasje eller utslipp av væsker og gasser fra forseglet og lufttette beholdere eller systemer. Lekkasjetesting er spesielt viktig ved håndtering av giftige stoffer og kjemikalier. Beholderne av disse farlige stoffer må være fri fra risikoen for lekkasjer for å unngå forurensning. Lekkasjetesting utstyr kan også brukes i fabrikker for å teste flasker, bokser og plastbeholdere utsatt for lekker. Lekkasje testing av utstyr kommer også med andre komponenter som målere og pumper. Gjenstanden som skal testes, utsettes for lekkasjetesting metoder som boblen testing for å teste stoffer som olje og bensin. Kjemiingeniører sikre at fatet av disse stoffene er fri for lekkasjer for å holde brukerne trygge.