Ingredienser av tannfyllingsmaterialer

April 25

Ingredienser av tannfyllingsmaterialer


Amalgamtannfyllinger har vært brukt i over 150 år, ifølge Vermont Department of Health. Siden de kan reparere dype hulrom og ikke sprekke eller brekke når en person sliper sine tenner, er de mest brukte. Andre fyllinger en tannlege kan bruke inkludere kompositt harpiks, harpiks-isomer sement og glass-ionomer sement. Tannleger bruker disse til enten å fylle mindre hulrom eller fordi de blander med fargen av tannen.

Amalgamfylling Ingredienser

En blanding av 43 prosent til 54 prosent elementært kvikksølv og 46 prosent til 57 prosent legering pulver, sammensatt av sølv, tinn og kobber, utgjør en amalgamfylling.

Composite Resin Fylling Ingredienser

Lokke av en kompositt harpiks fylling ligger i dens farge - det samme som tann. Plast harpiks og en liten mengde av pulverformet glass utgjør disse fyllinger.

Resin-ionomersement Ingredienser

Glass, plast harpiks og en organisk syre som stivner når de utsettes for det blå lys tannlegen utgjør den harpiks-ionomer sement fylling, som er tannfarget og brukt til små fyllinger.

Glass-ionomer Ingredienser

En selv herding, tann-farget materiale som består av kalsium-aluminium-silikat glass pulver og organisk syre, de glass-ionomer fylle sprekker over tid og koster mye mer enn amalgam fylling.