Erkjenner Tegn på er aggressiv Behavior

February 17

Erkjenner Tegn på er aggressiv Behavior


Assaultive atferd er preget av aggresjon fra en person eller gruppe, som ofte ødeleggende, turbulent og sosialt ikke-akseptable. Vanligvis presenterer assaultive atferd med fordommer, frustrasjoner og fiendtlighet. Å forutsi assaultive oppførsel er ikke alltid mulig, men det er mulig å gjenkjenne tegn på assaultive atferd i en person eller gruppe.

History of Violence

Ett tegn på mulig assaultive atferd er en historie med aggressiv og voldelig atferd. Disse aggressive og voldelige handlinger inkluderer en brann, hærverk, mobbing eller grusomhet mot dyr. Ekstrem anti-sosialisme atferd kombinert med en generalisert trass, aggressivitet og hemmelige atferd, for eksempel stjele, juks og løgn, er også tegn på mulig assaultive atferd.

Expression of Violence

Et annet tegn på potensiell assaultive atferd er uttrykk for vold i kunst eller skrifter. Enkeltpersoner vanligvis uttrykke sine indre tanker, intensjoner og følelser i tegninger, malerier, dikt og andre former for skriving. Når disse uttrykksformer gjennomføre en tilsvarende voldelig tema over en lengre tid, eller når disse uttrykksformer er om en bestemt person eller kilde, er dette et tegn på assaultive atferd.

Trusler om vold

Alvorlige trusler om vold er også tegn til mulige assaultive atferd. Vanligvis en tom trussel båret ut av sinne eller frustrasjon mangler detaljer og konkrete tiltak som er nødvendige for å gjennomføre trusselen. En alvorlig trussel om vold er detaljorientert og generelt rettet mot en bestemt kilde eller individ. Ofte er disse truslene krever planlegging før en person utfører trusselen. Enhver indikasjon på en alvorlig trussel om vold er et tegn på assaultive atferd.

Fordommer og intoleranse

Et annet tegn på assaultive atferd er et fordomsfulle holdninger eller intoleranse for forskjeller. En ekstrem fordommer mot andre, basert på en persons seksuelle legning, religion, språk, etnisitet, fysisk utseende eller psykiske og fysiske evner fører noen ganger til assaultive atferd. Folk som melder grupper av likesinnede fordomsfulle individer er også sannsynlig å bedra og bli assaultive med visse grupper av mennesker.

Lyste Anger

En person med ukontrollerbar sinne er i stand til å raskt bli assaultive. Hvert individ blir sint på et eller annet tidspunkt, og sinne er en naturlig følelse som vanligvis blekner over tid. Ukontrollerbare sinne kombinert med over responsen til frustrasjon eller irritasjon og kronisk mobbing eller skremmende atferd, er imidlertid potensielt assaultive.