Sosial tilbaketrekning på grunn av Alzheimers

August 28

Hvert år blir millioner av voksne berørt med Alzheimers. Sykdommen tar en toll på hukommelse og kognitiv funksjon av en privatperson. Som hukommelsestap øker, kan Alzheimers lider endre måten de sosialt samhandle med andre.

Identifikasjon

The Fisher Senter for Alzheimers Research Foundation bemerker at noen undersøkelser tyder på at Alzheimers er en lang prosess. En måte for å gjenkjenne denne prosessen er ved å forstå symptomene. Sosial tilbaketrekning er en tidlig indikasjon på at hjernen problemer begynner å oppstå.

effekter

Ifølge BBC News, er ensomhet og Alzheimers koblet. Mennesker som er ensomme er dobbelt så sannsynlig å utvikle Alzheimers sykdom. Sosial tilbaketrekning, ensomhet og isolasjon er også knyttet til demens.

Depresjon

Alzheimers Association bemerker også at opptil 40 prosent av personer med Alzheimers lider av depresjon. Noen av de vanligste symptomene på depresjon inkluderer sosial tilbaketrekning og isolasjon.

Sosiale nettverk

Sosial integrasjon og deltakelse har dyptgripende virkninger på trivsel og helse. Personer med et større sosialt nettverk er mer beskyttet mot sykdommer som Alzheimers. De har også lavere dødelighet enn de som er ensomme.

betraktninger

Alzheimer-pasienter må ha nær kontakt med familiemedlemmer og venner for å beskytte mot de skadelige effektene av sykdommen. Sosial kontakt fortsetter å gi en måte å beskytte eldre fra sykdommen.