Slik kalibrerer en pulsoksimeter

August 9

Slik kalibrerer en pulsoksimeter


Pulsoksimetre måle mengden av hemoglobin som er mettet med oksygen i arteriene for å bestemme hvor godt en pasientens lunger arbeider. Denne informasjonen er svært viktig for oksygen teknikere fordi det forteller dem hvis pasienten får nok oksygen fra sitt hjem medisinsk utstyr.

Bruksanvisning

1 Les bruksanvisningen nøye før du begynner. Noen pulsoksimetre kalibrerer automatisk ved oppstart, men andre har en "auto-kalibrerings" -knappen som du er nødt til å presse etter start oksymeteret.

2 Start pulsoksymeter.

3 Trykk "auto-kalibrerings" hvis det er aktuelt. Hvis maskinen din ikke har en kalibreringsknappen, er det sannsynligvis kalibrert selv da du startet den.