Hvordan setter jeg Lufttrykk på en Solo LX CPAP?

July 9

CPAP, eller kontinuerlig positivt luftveistrykk, er en terapeutisk modalitet som vanligvis brukes i behandling av obstruktiv søvnapné (OSA). Med OSA, kan pasientens luftveier lukke under dyp søvn, kutte av hennes evne til å inhalere. Solo LX CPAP-apparat gjelder press på luftveiene, holder den åpen. Denne trykknivå, spesifikke for en gitt pasient, er generelt satt av et hjem helse spesialist. Endring av LX press er et spørsmål om å anvende de riktige trinnene, i rekkefølge, til maskinens kontroller.

Bruksanvisning

1 Plasser Solo LX-enheten på et lett tilgjengelig overflate. Plugg inn strømledningen til stikkontakten. Trekk ut strømledningen fra baksiden av enheten.

2 Hold nede "Pressure" og "Ramp" knappene samtidig mens du kobler til strømledningen til baksiden av enheten. Slipp knappene.

3 Les dagens trykkinnstilling på displayet. Trykk på "Ramp" -knappen for å øke trykket innstillingen.

4 Hold nede "On / Off" -knappen når du er ferdig og trykk på "Ramp" -knappen én gang. Slipp "On / Off" -knappen.

Hint

  • Solo LX CPAP enheten kommer med mange advarsler og anbefalinger. Les brukerhåndboken.