Hva er CPT koding?

June 3

Hva er CPT koding?


Hvis sjargong som brukes av leger og forsikringsselskaper var ikke nok til å forlate den gjennomsnittlige personen i en tilstand av forvirring, reduserer helsevesenet industri alle sine diagnoser og prosedyrer til en enhetlig kode for å sikre at informasjonen er transkribert riktig. I virkeligheten gjeldende prosessuelle Terminologi, eller CPT, er et svært nyttig verktøy for effektivisering av medisinsk informasjonsteknologi feltet, slik at bruk av datamaskiner og økningen av effektivitet.

Identifikasjon

CPT koding er et sett med tall som brukes til å identifisere medisinske prosedyrer og tjenester. En enkelt CPT kode er fem sifre som strekker seg fra 00 100 gjennom 99499, hvor et tosifret modifier kan vedlegges endre eller beskrive variasjoner. I alt er det over 7800 CPT koder for å beskrive den medisinske, kirurgiske, røntgen, laboratorium, anestesiologi og evaluering / tjenester fra leger, sykehus og andre helsepersonell.

Funksjon

CPT ble utviklet av American Medical Association (AMA) i 1966 for å gi ensartethet til medisinske journaler og annen kommunikasjon mellom leger, sykehus, pasienter og tredjeparter som forsikringsselskaper. CPT kode er det unike språket i helsevesenet industri, og brukes i alle ledd fra diagnose til behandling og fakturering. Det kan være ganske bestemt; for eksempel, er det 13 forskjellige koder for influensavaksine, i forbindelse med forskjellige typer av vaksinen og dens bruk.

typer

CPT er den vanligste form for medisinsk koding, men det er ikke det eneste. Legens Nåværende prosedyre Terminologi Spesielt merket for Hospitals versjonen inneholder all informasjon i den opprinnelige CPT, pluss egne retningslinjer og notasjon som er spesifikk for Medicare valgbarhet og poliklinisk fakturering. Som nye helsevesenet praksis utvikler, publiserer AMA og opphavsrett nye koder, muligens revidere eller forkaste ukurante koder. Det er anslått at AMA tar inn $ 70 millioner gjennom salg av programvare, bøker og manualer knyttet til CPT koding som er nødvendig av medisinske fagfolk.

Betydning

Kunnskap om CPT koding kan være en viktig forutsetning for å arbeide i det medisinske feltet, selv i en entry-level posisjon i et legekontor. Et sertifikat i CPT koding kan være en kraftig credential å åpne dørene til en helsevesenet industri karriere. Forstå koden er spesielt viktig for ansatte i poster, fakturering og forsikringsselskaper, som ikke har noen medisinsk opplæring, men er avhengige av deres kunnskap om koden for sitt arbeid.

fakta

Gjennomsnittslønnen for en entry-level koder eller refusjon spesialist var ca $ 30 000 i 2003, med noen fasiliteter som tilbyr høyere lønn til høyt kvalifiserte personer med erfaring og sertifisering. Det amerikanske Department of Labor har anslått at det totale antallet yrker i medisinsk informasjonsteknologi vil ha økt med nesten 50 prosent mellom 2003 og 2010. CPT programmerere er en av de viktigste komponentene i dette raskt voksende arbeidsmarked.