Hva gjør Code 2 bety for Ambulanse?

March 19

Hva gjør Code 2 bety for Ambulanse?


Når ambulanse svare på et anrop, bruker de en rekke svarkodene til å kommunisere alvoret i situasjonen. Mens disse kodene varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon og fra land til land, er en fem-nivå kodesystem de mest vanlige.

Betydning

I mange jurisdiksjoner i USA, begrepet "Code 2" refererer til en samtale som bør bli fremskyndet. Det er mer alvorlig enn en rutineanrop som transportere en pasient fra et sykehus til et annet, men mindre alvorlig enn et nødnummer. Bruken av lys og sirener varierer mellom jurisdiksjoner.

Alternatives

Noen EMS / Paramedic etater bruker prioriterte termer i stedet for responskoder. Vanligvis disse inkluderer Prioritet 1 for kritiske situasjoner, Prioritet 2 for nødhjelp og Prioritet 3 for ikke-nødhjelp.

Geografi

Jurisdiksjoner i andre land bruker ulike responssystemer. Ottawa, Canada, for eksempel bruker en fire-kodesystem med kode 2 å være en ikke-haster / ikke-livstruende samtale. Ambulansen system i Victoria, Australia, benytter også en fire-kodesystemet for å bestemme graden av reaksjon. Signal 2 brukes for akutte, men ikke tids sensitive saker.