Hvordan lære barn om Wetlands

November 22

Hvordan lære barn om Wetlands


Våtmarker er en viktig miljø funksjon som finnes i nesten alle deler av verden. Dessverre er mange av disse vakre områdene blir truet. Hvis barn lærer om betydningen av våtmarker, det er en bedre sjanse for at de vil vokse opp til å bry seg om dem og til å handle på måter som vil bevare disse sårbare områder.

Bruksanvisning

1 Vis barnebilder av ulike våtmarker og spør dem hvordan hver enkelt er viktig. The Environmental Protection Agency hjemmeside har gode bilder. Be barna tegne sin egen bilde av et våtmarksområde og for å snakke om hva de har tegnet.

2 Har barn skape terrarier. Gjør noen av terrarier med potting jord, noen med steiner, noen med leire, noen med torv og noen med sand. Be barna observere hvordan deres terrarier reagere når vannet er brukt; som eroderer lett, noe som er mest absorberende og som drenerer raskest.

3 Hjelp barna lage en 3-D skoeske diorama av et våtmarksområde, komplett med jord, landformer, miljøegenskaper og miniatyr planter og dyr. Dette er en fin måte å hjelpe barna tenke på måter som våtmarker er viktige.

4 Besøk våtmarker i ditt område og hjelpe barna til å forstå forskjellene mellom ulike typer våtmarker som myrer, myrer, elvebreddebufferen områder og sumper. Be dem om å gå rundt og snakke om det de ser, inkludert dyr, planter og noe uvanlig at de merker, inkludert jord utseende eller lukt.

5 Involver barnas skole i å skape en skolegård habitat, som kan inkludere et lite tjern eller vann trau, hekkende bokser, fuglebrett, studieområder og stier. Be barna holde en journal om hva de ser i habitat og eventuelle endringer som oppstår.

Hint

  • Sjekk ut US Fish and Wildlife Department nettside, som linker til undervisningsmateriell, kart og en coloring bok.