Bad bivirkninger av å slutte Lexapro

April 26

Lexapro er en reseptbelagte antidepressive legemidler som brukes til å behandle depresjon og angst. Det er i gruppen av medisiner kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Enkeltpersoner å ta Lexapro bør ikke brått slutte å ta denne mekling med mindre å gjøre det av en lege. Pasienter kan oppleve uttak symptomer når de sluttet å ta Lexapro. Abstinenssymptomer kan reduseres ved å bremse å senke doseringen av Lexapro snarere enn å stoppe medisinering plutselig.

emosjonelle symptomer

Når enkeltpersoner slutter å ta Lexapro de kan oppleve tristhet, angst og irritabilitet.

Søvnløshet

Enkelte personer kan oppleve søvnløshet når slutte Lexapro.

Kvalme

Kvalme oppstår ofte når du tar ut fra Cipralex.

Utmattelse

Enkeltpersoner trekker seg fra Lexapro kan føle seg mer trøtt enn vanlig.

Heacaches

Lexapro tilbaketrekning kan forårsaker hodepine.

andre symptomer

Enkeltpersoner trekker seg fra Lexapro kan også oppleve svimmelhet fra tid til annen. Dessuten kan noen pasienter ha intermitterende prikking eller brennende følelser. I tillegg kan forvirring eller nervøsitet forekomme.